Formació

Som un Gabinet Logopèdic i psicopedagògic, especialitzat en impartir cursos per a logopedes, mestres, psicopedagogs i persones implicades en tasques educatives.


Centres que han fet la formació amb nosaltres:


  • COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA
  • COORPORACIÓN FISIOGESTIÓN
  • CDIAP  LES GARRIGUES
  • CDIAP  VENDRELL
  • CDIAP  RUBÍ
  • CDIAP  SANT CUGAT
  • CDIAP ASPRONIS (BLANES)
  • CDIAP MONTSIÀ


Cursos impartits al Col·legi de Logopedes de Catalunya:

EINES DE SUPORT A LA LECTOESCRIPTURA I LA COMUNICACIÓ.

PROGRAMARI DE COMUNICACIÓ. WEB'S I APLICACIONS. 


Cursos impartits al Colegio de Logopedas de Castilla la Mancha:

RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A LA COMUNICACIÓN Y AL LENGUAJE EN LAS PRIMERAS EDADES


Cursos impartits a Coorporación Fisiogestión a Barcelona i Madrid:

TALLER RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A LA COMUNICACIÓN Y AL LENGUAJE                                                                                                                                

Aplicaciones para personas con Afasia, Instrumentos con apoyo: lápiz lector, agenda con salida de voz.

ESCOLA PARC GUINARDÓ:

El 6 de febrer vam oferir una xerrada al claustre de l'Escola PARC GUINARDÓ sobre: DISLÈXIA I ALTRES DIFICULTATS D'APRENENTATGE.


ESCOLA TORRENT D'EN MELIS:

El dia 8 de febrer hem ofert al claustre de l'escola la xerrada sobre: DISLÈXIA I ALTRES DIFICULTATS D'APRENENTATGE.


RECURSOS TECNOLÒGICS APLICATS A LA COMUNICACIÓ I AL LLENGUATGE EN LES PRIMERES EDATS


Taller impartit al CDIAP LES GARRIGUES el dissabte 4 de març de 2017.El dia 28 d'abril de 2017 es va realitzar el mateix  taller al CDIAP RUBÍ i al CDIAP  SANT CUGAT.

El dia 21 d'octubre de 2017 es va realitzar la formació al CDIAP ASPRONIS de Blanes.


Taller impartit al CDIAP MONTSIÀ el 12 de febrer de 2018