ACTUALITAT

OBRIM GRUP D'HABILITATS SOCIALS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

01/07/2024

El grup d'habilitats socials és un espai que permet incorporar i practicar eines per millorar la relació i interacció social. Així, es pretén que els nens aprenguin i practiquin algunes habilitats que els ajudin a relacionar-se entre iguals.

La teràpia de grup d’habilitats socials és un espai que permet incorporar i practicar eines per millorar la relació i interacció social. Així, es pretén que els nens aprenguin i practiquin algunes habilitats que els ajudin a relacionar-se entre iguals. 

Al grup d’habilitats socials per a nens i nenes ajudem als nens i nenes que tenen dificultats a l’hora de relacionar-se amb els seus companys, perquè aprenguin a relacionar-se de manera eficaç i puguin gaudir de la relació amb els seus companys, de manera que desenvolupin relacions personals sanes i satisfactòries.

Els grups d’habilitats socioemocionals són un espai on els joves comparteixen vivències, emocions, temors o conflictes personals. En el grup, els nens/es i adolescents desenvolupen capacitats com l’empatia, el respecte o acceptar la diferència. Els grups permeten posar en pràctica les habilitats apreses, donar i rebre feedback, millorar l’autoconeixement i l’autoconfiança.