FORMACIONS

 En els deu darrers anys ens hem especialitzat com a Formadors de Formadors oferint cursos de Tecnologia aplicada a la comunicació i als aprenentatges, dirigits a logopedes, psicopedagogs, mestres d'educació especial i altres professionals de l'àmbit sociosanitari.


La nostra trajectòria i experiència professional aporta el vessant pràctic i contrastat a les formacions que oferim.


El Gabinet contempla tractaments innovadors on s'inclouen les noves Tecnologies tan necessàries.

Utilitzem noves eines i recursos tecnològics aplicats a l'àmbit pedagògic.

Hem ofert Formacions al Col·legi de Logopedes de Catalunya, a l'equip de logopedes de Coorporación Fisiogestión de Barcelona i Madrid i a molts CDIAP's de Catalunya.

Considerem necessari analitzar i avaluar el potencial d'aplicació de noves metodologies, tendències i experiències de bon ús de la tecnologia per a l'educació.

Aportem eines de suport en alumnat amb discapacitat motriu/visual/cognitiu i trastorns de l'espectre autista (TEA).