Atenció Psicològica

ÀMBIT PSICOLÒGIC:
· Atendre les demandes psicològiques derivades de l'EAP de la zona, de l'escola o de forma particular.
· Diagnosticar i tractar les dificultats d'adaptació i de no acceptació, oferint un assessorament continuat a les famílies i escoles.