Diagnòstic i Peritatge Logopèdic i Psicològic

La prova pericial és una declaració de coneixements que emet un professional sobre els fets d'actuacions, quan són necessaris coneixements científics. D'aquesta forma el perit il·lustra, assessora i aporta coneixements al jutge o tribunal.