Diagnòstic i Peritatge Logopèdic i Psicològic

DIAGNÒSTIC

És la base pel disseny de la intervenció rehabilitadora, els medis materials que requerirà, el tipus, nombre de professionals que intervindran en cada cas i el temps que es marcarà en el tractament.

El diagnòstic consisteix en una exploració global del nen o adolescent per poder concretar, avaluar i precisar les seves dificultats i necessitats.

En aquest diagnòstic intervendran la psicòloga i una de les terapeutes del centre.

 

Creiem convenient fer un diagnòstic per:

  1. Detectar o identificar els possibles problemes:
  2. Interpretar els resultats obtinguts.
  3. Determinar si el subjecte precisa o no tractament.
  4. Establir objectius a partir d’aquesta primera avaluació
  5. Decidir els procediments més  adequats per a la intervenció.
  6. Adreçar els subjectes als quals hem detectat alteracions cap a altres professionals (audiòleg, neuròleg, otorrinolaringòleg...) perquè realitzin la corresponent avaluació, sempre que sigui necessari.
  7. Concretar i elaborar el programa d’intervenció.
  8. Realitzar el seguiment.