Logopèdia nens

Considerem molt important que la intervenció amb el nen o nena, no sigui una intervenció aïllada en el gabinet, per això aquest mantindrà periòdicament entrevistes amb el tutor i professors del nen. És responsabilitat del terapeuta coordinar-se amb el centre educatiu i amb la família per un adequat seguiment. Intervenció específica: es dissenyarà una intervenció personalitzada per cada cas, amb material específic per a la rehabilitació en funció de l'edat i les característiques de la dificultat, ja siguin més centrades en el llenguatge com en els aprenentatges.

Seguint en la mateixa línia, un dels objectius que prioritzem és prevenir i estimular les conductes comunicatives perquè es desenvolupin adequadament i, paral·lelament aconsellar i orientar els pares i els professionals sobre la nostra tasca.Alteracions de l'articulació

a. Dislàlies 

b. Disglòssies

c. Disàrtries

d. Alteracions de la veu

e. Deglució disfuncional

2.Alteracions de la fluïdesa verbal: 

3.Alteracions del llenguatge:

a. Retard i trastorn del llenguatge
b. Afàsies i Disfàsies 
c. Alteracions lecto-escriptura-Dislèxia
d. Discapacitat auditiva 


4. Trastorns de l'Espectre Autista