Transtorns de la veu

  • Trastorns en la respiració, fonació i fluïdesa de l'expressió. Aquestes alteracions poden cursar amb nòduls, pòlips, paràlisi de les cordes vocals, desencadenant disfonies persistents, roncs, etc.
  • Pèrdua o absència total de la veu.