WEBINARS

Curs: "La tecnologia aplicada a persones amb dany cerebral". (3 hores presencials més assessorament en línia)

Contingut:

- Són eficaços els SAAC's per a persones amb dany cerebral?

- Que he de tenir en compte per implementar un SAAC de forma eficaç?

- Com valorem el SAAC més adequat?

- Quines són les aplicacions i el programari que trobem pel treball rehabilitador?

- Com personalitzem el recurs en funció de les característiques de l'usuari?

Curs: "La Tecnologia aplicada a la comunicació i el llenguatge en les primeres edats". (3 hores presencials més assessorament en línia)

Contingut:

- Com estimular el llenguatge ajudats de la tecnologia?

- Quant temps és recomanable l'ús d'aquests dispositius?

- Quins materials tangibles disposem per potenciar els intercanvis comunicatius?

- Com saber si una app és l'adequada pel meu usuari?

- Quines opcions d'accessibilitat existeixen?

- Quines són les eines facilitadores per la creació d'un SAAC?    

 

Curs: "Recursos tecnològics aplicats a les funcions executives superiors".

Contingut:

- Quines aplicacions i/o programari disposem per reforçar i estimular la capacitat: o D'atenció o De memòria (operativa...) o D'anticipació o De resolució de problemes o D'organització temporal o De planificació o De pressa de decisions

- Quins recursos tecnològics tangibles disposem per reforçar aquestes funcions.

Curs: "Eines de suport a la lectoescriptura i comunicació". (3 hores presencials més assessorament online)

Contingut:

- Quines eines tecnològiques disposem per reforçar la lectura i l'escriptura?

- Quin programari lliure disposem per entrenar la mecànica lectora?

- Quines eines diagnòstiques disposem per detectar les dificultats lectores?

- Quins materials tangibles podem utilitzar per millorar les competències lectores?

- Quins recursos tenim per treballar el discurs i l'estructuració del llenguatge oral i escrit?

- On trobar recursos interessants a les xarxes?

Oferim material d'elaboració pròpia digitalitzat.

Curs: "Tecnologia aplicada a nens amb TEA" (3 hores presencials més assessorament en línia)

Contingut:

- Com estructurar la informació en l'àmbit visual?

- Com gestionar el temps?

Eines per l'anticipació.

- Quines són les eines per afavorir la comunicació en nens amb autisme?

- Quins recursos en línia lliures disposem de forma contrastada?